– Det er blitt 100 ganger bedre her!

Medlemssamarbeidet mellom Teamkonsult og Fagtrykk bærer frukter

2 år siden

Er det god flyt i prosessene hos din bedrift? Må aktiviteter ofte gjøres på nytt? Har dere gode standarder slik at resultater og kvalitet er forutsigbare?

Dette er overordnede spørsmål Thor Eirik i Teamkonsult har tatt med seg inn i samarbeidet med Ole, Børge og co i Fagtrykk. Sammen har de en målsetning om å gjøre Fagtrykk til en enda triveligere arbeidsplass, og en mer effektiv bedrift.

«For å skape en mer effektiv og lønnsom bedrift må man jobbe målrettet med å etablere en forbedringskultur»

Som metode har de benyttet driftsstrategien Lean. Enkelt kan Lean beskrives som å produsere varer og tjenester med maksimal nytteverdi og minimalt tap av ressurser. Stikkord er fokus på flyt og å redusere «sløsing». Veien til målet er å utvikle gode vaner og arenaer i virksomheten over tid.

prosesskartlegging liten 700x403 1
Fagtrykk ansatte i full gang med prosesskartlegging

Hindre Brannslukking

De to Knyttemedlemmene har lenge snakket om å gjøre et prosjekt for å styrke samarbeid og kultur i Fagtrykk, som samtidig bidrar til å gi bedriften mer effektive arbeidsprosesser.

Siden Lean er en driftstrategi som fanger opp disse målsetningene valgte de å bygge prosjektet rundt dette. For å lykkes med Lean er det avgjørende å involvere hele bedriften. Derfor fikk alle samme informasjon og opplæring før implementeringen.

Thor Eirik beskriver at det for de fleste bedrifter, i en travel hverdag, er fristende å finne raske løsninger og ta snarveier for å få tiden til å gå opp. Og ikke overaskende vil behovet for denne «brannslukkingen» være til stede neste dag også. I Lean finner man gode verktøy og metoder for både å finne og løse problemer, slik at behovet for brannslukking reduseres. Ved å kartlegge prosessene kan man synliggjøre problemene, slik at man kan finne gode tiltak som løser disse på en måte som sikrer at de ikke kommer tilbake.

«Ved å kartlegge prosessen skaper vi en felles forståelse for hvordan den faktisk fungerer, og gir oss selv et utgangspunkt for å identifisere problemer»

Alle må med

Fagtrykk har avdelinger i Trondheim, Namsos og Steinkjer. Ole og Thor Eirik har lagt opp prosjektet slik at alle medarbeidere involveres og får et eierskap til prosessen, slik at bedriften så raskt som mulig skal jobbe selvstendig med Lean.

«En ting vi skal huske er at det er de som er nærmest oppgavene som som regel kan dem best, og derfor også ofte har de beste forslagene til forbedringer. Ved innføring av verktøy og metoder er det avgjørende å involvere de som jobber i de forskjellige posisjonene.»

Effektiv arbeidsplass på 1,2,3,4…5

En av Lean-metodene som er benyttet er 5S. Dette er en metodikk hvor man organiserer arbeidsområdet på en effektiv måte, for å bedre arbeidsflyten, redusere sløsing og samtidig støtte HMS.

Som Produksjonsleder har Børge Lorentzen vært hands on hele veien og har en enkel beskrivelse av utbyttet:

«Vi er bare midt i prosessen, men det er allerede 100 ganger bedre her!»

Fellesskap og økt lønnsomhet

Thor Eirik gleder seg over Børges erfaring, og beskriver selv samarbeidet og prosessen som ekstremt takknemlig.

«Det er alltid morsomt å jobbe med flinke folk som ønsker å utvikle seg selv og arbeidsplassen sin, og bli enda bedre. Selv om de allerede er gode»

Sjefen sjøl er ikke i tvil om hva Fagtrykk har fått ut av samarbeidet.

«Målsetningen vår med dette var klar. Vi ønsker en enda litt tryggere, triveligere og sikrere arbeidsplass. Og det mener jeg at vi har fått gjort noe med i den tiden Teamkonsult har jobbet med Lean hos oss.

Fagtrykk får bygd en kultur for felleskap. Da kommer det naturlig at det blir en mer lønnsom bedrift og bedre kvalitet for den ansatte». 

Ole Strand, Fagtrykk.

Knytter mange gode relasjoner

Utover det konkrete samarbeidet de imellom er begge parter godt fornøyd med utbytte de får av å være med i Knytte Bedriftsnettverk. 

«Vi har sett på forskjellige nettverk tidligere uten å finne noe som «traff», sier Thor Eirik.

«Når Bjørn fortalte om konseptet med å knytte gode relasjoner gjennom fysisk aktivitet og gode opplevelser var det fort gjort å si at dette vil vi være en del av. 

Så langt har vi knyttet mange gode relasjoner gjennom nettverket, på tross av pandemien.

Ikke minst handler det om å bli kjent med de andre virksomhetene. Du vet aldri hva du selv eller noen du kjenner har behov for av varer og tjenester i morgen».

Ole deler Thor Eiriks vurdering.

«Fagtrykk ble med fordi vi ser nytten av det. I tillegg kommer vår kontakt seg i litt bedre form.»

Teamkonsult leverer kurs, rådgivning og prosesser innen team – og lederutvikling. Om din bedrift ønsker å se på muligheter for å forbedre lønnsomhet, kundetilfredshet og arbeidsglede; kontakt Thor Eirik Lobben.

Trenger din bedrift gode løsninger innen trykksaker og markedsmateriell kontakter du Fagtrykk og Ole Strand.

DEL SAKEN