NAV Knytter nye bånd

NAV Melhus i historisk samarbeid med Knytte

2 år siden

Deltakelsen i bedriftsnettverk er kanskje ikke historisk størst blant store offentlige etater i Norge, men nå velger NAV Melhus Knytte som en strategisk samarbeidspartner.

Knytte har samlet interessante virksomheter og har et nettverk som er interessant for oss

Trond Alstad, NAV Melhus

«Knytte har en seriøs profil og er opptatt av å spille på lag. Det passer oss veldig godt,» sier leder Trond Alstad.

Relasjons – og profilbygging

NAV Melhus ser to strategiske muligheter med deltakelsen; knytte gode relasjoner og nye samarbeid, samt benytte Knytte som en partner i egen profilbygging.

«Vi ser potensialet i å være del av et nettverk, for å bli kjent med større deler av næringslivet og skape nye samarbeid til det beste for våre målgrupper. Vi ønsker også å bygge en ny profil for NAV som vi ser Knytte som en interessant partner i.»

Ferdig red 1
Trond Alstad og Knyttes markedsansvarlig Emil Hauge legger planer for samarbeidet

I dag er det en historisk lav ledighet i Melhus og etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft er stor. Likevel er det fortsatt en gruppe som må over i nye jobber, og i den sammenheng ser Trond potensialet i Knyttenettverket. 

«Vi ønsker å posisjonere NAV Melhus som en attraktiv partner for bedriftene».

Mye av dette arbeidet handler om å kvalifisere arbeidskraften til relevante jobber, og unngå utenforskap – særlig blant de yngre. Samarbeid med Flyktningstjenesten er også en viktig oppgave for tiden, da det sannsynligvis etter hvert vil komme en del flyktninger fra Ukraina som må bistås av NAV.

Ledighetsfri sone

I tillegg til jobben med å bygge profil har NAV Melhus en omdømmestrategi som skal være strategisk forankret i det meste som blir gjort. De har etablert ambisjonen «Ledighetsfri sone» sammen med Næringsforeninga og Melhusbanken.

Denne uttalte ambisjonen ligger i bunn i NAV Melhus sitt arbeid med å komme tettere på næringslivet, med et mål om å skape bedre resultater for sine brukere: arbeidssøkere og arbeidsgiverne. I samarbeidet med Knytte er det særlig kontakten inn i næringslivet og arbeidsgivere som er i fokus.

«NAV forvalter store midler på vegne av felleskapet, og da er det avgjørende at disse brukes til det beste for næringslivet og våre brukere.»

I tillegg til Trond sin strategiske rolle inn mot Knyttenettverket vil det være tre av NAV Melhus sine markedsrådgivere som vil få en mer deltakende rolle på Knyttes aktiviteter og i møte med de andre medlemmene.

Ferdig red 2
Markedsrådgiverne Ann Kristin Landsem, Ingunn Ødegård og Kristin Vindal

«Markedsrådgiverne er våre spydspisser, hovedkontakten inn mot næringslivet. Derfor er det naturlig at det er de som er ansiktet utad i møte med de andre medlemsbedriftene i Knyttenettverket

NAV Melhus legger ikke skjul på at de har store forventninger til samarbeidet.

Vi ser fram til dette samarbeidet, og føler oss trygge på at det vil gi resultater for nettverket.

DEL SAKEN