Suksess i Knytte Orkland

Roger & co baner vei i et voksende nettverk

2 år siden

Et halvår har gått siden Knytte offisielt startet sin første avdeling utenfor moderskipet Trondheim. I dag skriver vi 24 medlemsbedrifter og man ser resultatet av et nettverk som begynner å sette seg.

Nylig møttes medlemmene for å ta temperaturen på nettverket. Hvilket utbytte har medlemmene hatt så langt, og hva ønsker man for veien videre? Vert var medlemsbedriften Biztek, spesialister på digitalisering av bedrifter, i splitter nye lokaler i hjertet av Orkanger. Daglig Leder Roger Aakerholm benyttet anledningen til å presentere Bizteks strategi og erfaring i Knyttenettverket.

Vi har inngått en rekke spennende og verdifulle samarbeid

Roger Aakerholm, BIZTEK

«Flere Knyttemedlemmer benytter nå våre IT-tjenester, og selv har vi fått godt utbytte av hva de andre medlemmene har å tilby. Bare ta lokalet vi sitter i, hvor bl.a. Myhr Interiør, Orkla Grafiske og Fagtrykk har bidratt sterkt med sin fagkunnskap og gode Knytte-tilbud på inventar og folie.»

Roger presenterer samarbeid
Roger presenterer eksempler på Bizteks inngåtte samarbeid i nettverket

Relasjonsbygging og trening i én smekk

Roger og Biztek ble kjent med Knyttenettverket via relasjoner i næringslivet, og straks dialog ble opprettet var veien til samarbeid kort.

«Dette har vi tro på. Kombinasjonen av nettverksbygging og trening, der det også er snakk om lavterskel-aktiviteter som vi har tid til, gjorde at vi besluttet å gå inn som eksklusiv medlem.»

I forklaring av hvordan de har lyktes i nettverket trekker Roger fram to ting; strategi og innsats.

«Før vi beslutter om vi skal bli med i et potensielt nettverk legger vi en strategi. Er det interessant, hva kan vi få ut av det og hva kan vi bidra med?»

I Knyttenettverket har de definert klare eksterne og interne mål. Eksternt går det spesielt i å skape nye salgsfremmende relasjoner og øke Bizteks synlighet. Internt går dette i å skape en sosial arena på tvers av fag/sektorer, en markedsplass for sine ansatte og til slutt å øke fokuset på fysisk aktivitet internt.

BIZTEKS mal med samarbeid
Biztek har definert eksterne og interne mål med deltakelsen i nettverket

«Vi er spesielt glad i lavterskelen på aktivitetene. Utover det positive med å få rørt seg så er det en annen type «bonding». Man tar ned guarden på en helt annen måte i sånne sammenhenger. Og da er det enklere å komme i prat og bli kjent.»

Straks de gikk inn som medlem la Biztek en konkret plan for nettverksdeltakelsen. De matet samtlige medlemmer inn i sitt planleggingsverktøy, så på egne og medlemmenes behov, og la en strategi på hvert enkelt medlem.

«Og strategien varierer. Ikke alle er potensiell kunde eller leverandør heller, men kanskje kan man se på potensielle samarbeid og synergier sammen? Og vi skal ikke være pushy, men tilbydende. Også er vi jo heldige da, som har produkter/tjenester som de fleste bedrifter trenger.»

Ønsker du salg må du gi noe

Det finnes ingen fasit på hvordan man skal lykkes i et nettverk. Men så lenge man har en plan og et mål med deltakelsen er det én ting Roger ikke kommer utenom; innsats.

«Telefonen vil sjeldent automatisk begynne å ringe om du blir med i et nettverk. Det er jo selvfølgelig avhengig av hva den enkelte vi ha ut av det, men ønsker du salg må du gi noe. Du må ta steget, ta opp telefonen, ta det møtet, sett deg i posisjon. Men så er jo også terskelen mye lavere for å ta den telefonen til et felles nettverksmedlem.»

Roger trekker fram Knyttelogoen i sin beskrivelse. Som viser mennesker, med kropper bygd opp av boomeranger, i farger som symboliserer forretning, relasjoner og utvikling.

«Du kaster boomerangen, også kommer den tilbake. Sånn er det i et nettverk også, du må gjerne gi noe for å få noe tilbake.»

Gjengen
Biztek gjengen; Roger, Martine Moldaunet Røysnes, Thomas Tunheim og Øyvind Bakken

Blir spennende fremover

Tilbakemeldingene blant medlemmene på frokostmøtet var gode. Både på Rogers innlegg og fremtidsutsiktene for nettverket. Flere forslag til videre utvikling av nettverket ble engasjert diskutert, og det var mye positivitet å spore da fremtidige fellesaktiviteter ble presentert. 

Spesielt forslaget om implementering av Powerteams ble godt mottatt. Etter noen måneder med meget god erfaring fra Trondheimsavdelingen blir dette nå også en del av planene for Orkland.

Gjengen var også ganske klar på at man i hovedsak ønsker fellesaktivitene lokalt.

«Lokale aktiviteter! Det har vi tro på,» sier Roger. «Da blir de mer tilgjengelige, og ikke minst; da får man løftet lokale aktører.»

Frokostmote
God stemning på frokostmøtet med Orklandsnettverket

Det neste på plakaten for Knytte Orkland er fjelltur med morsomme aktiviteter i Laksebøgda den 8.september.

MER: «hvordan å lykkes i nettverk» – les om Eigils hemmelighet

DEL SAKEN