Unikt samarbeid

Knyttemedlemmer starter felles prosjekt

1 år siden

– At man i nettverket bruker hverandre for å skape noe, gjør at man bygger verdi for hverandre.

Bjørn Kottum, Knytte

I 2021 startet Knytte Bedriftsnettverk med Powerteams. Her deles medlemsbedriftene opp i mindre grupper, som så møtes regelmessig med én felles hensikt; å utvikle hverandre. Gjennom møtene blir medlemmene, og enda viktigere; menneskene i medlemsbedriftene, enda bedre kjent med hverandre. 

Utfordringer løses, muligheter diskuteres og unike samarbeid inngås.

Konseptet slo til umiddelbart og er i dag strukturert inn i Knyttes aktivitetsplan i alle avdelinger, på lik linje med Fellesaktivitetene.

I disse møtene har det kommet fram at flere medlemmer, og slik kanskje også representativt for næringslivet generelt, sliter med å skaffe nye medarbeidere.

Som resultat av denne fremtredende problemstillingen ble et nytt prosjekt født. 

Konkurrenter og samarbeidspartnere

En ressursgruppe blant Knyttes medlemmer er blitt etablert, bestående av Manpower, NAV, Markedsrådgiverne ST, Escala og Dfind. 

Vi skal samarbeide om en rekrutteringsprosess for en medlemsbedrift – i prosessen benytter vi hverandres styrker og spisskompetanse, og vil i praksis vise frem nye og utradisjonelle tilnærmingsmåter, forklarer Kjersti Kvernrød, Bedriftsrådgiver i Escala Bedriftsutvikling.

Bilde Kjersti
Kjersti Kvernrød, Escala Bedriftsutvikling.

Vi som samarbeider fordeler oppgavene oss imellom ut ifra kompetanse. Målet er vise frem en rekrutteringsprosess som løses med et tverrfaglig samarbeid, og kanskje får man også se en annen tilnærming enn i en tradisjonell rekrutteringsprosess.

Noen vil kanskje mene det er oppsiktsvekkende at flere innen samme bransje, strengt tatt konkurrenter, slår seg sammen i et felles prosjekt som dette. Ressursgruppa har derimot en helt annen innstilling.

– Vel, vi er i samme bransje, men utfyller hverandre godt.

Pål Strøm, Distriktsleder Manpower
Bilde Pal fra manpower hjemmeside
Pål Strøm, Manpower

– Med forskjellig spisskompetanse, alt fra merkevarebygging, rekruttering og formidling av arbeidskraft.  De gode løsningene oppstår gjerne når forskjellige aktører, med forskjellig innfallsvinkel, setter seg sammen og ser på felles utfordringer for å skape noe nytt, sier Pål.

Sammen blir vi bedre!

Utbytte for pilotbedriftene som får massiv kompetansehjelp til å rekruttere nye medarbeidere er innlysende, men hva vil deltakerne i ressursgruppa selv stå igjen med?

– Vi har en felles utfordring med arbeidskraft i Norges som må løses, forklarer Pål

– Vi i Manpower mener det er viktig å utvide dammen som alle skal hente arbeidskraft fra, og at bedrifter bør tenke annerledes om rekruttering og kompetanse enn tidligere. Det må lages gode strategier om utvikling av egne medarbeidere og utvikle kompetanse blant mellomledere til å tørre å håndtere forskjellighet. 

– Sammen blir vi bedre og potensialet for utvikling av både kompetanse og mennesker er stort, også for de som per i dag ikke er inkludert i arbeidslivet», legger Kjersti til og trekker fram muligheten ressursgruppa får til å bli bedre kjent med hverandres kompetanse. Noe Pål sier seg helt enig i.

– Ved å delta i slike samarbeidsprosjekt vil vi utvikle oss til å se nye løsninger, løsninger som vi kan bidra med innenfor egen ekspertise. 1+1=3.

Nettverk er mer enn kjøp og salg

Prosjektet er i tråd med tankene til Knytte og daglig leder Bjørn Kottum om hvordan et bedriftsnettverk skal fungere. 

– Tradisjonelt trekkes nok tilgangen til fordelaktige løsninger for kjøp og salg av varer som den klare fordelene av å være en del av et bedriftsnettverk. Men det kan og SKAL være så mye mer enn det! sier Bjørn entusiastisk.

BK 1 1
Bjørn Kottum, Knytte

Det handler om å benytte nettverket og spille hverandre gode. Utveksling av kompetanse og utvikling av verdifulle samarbeid. Gjennom f.eks. Powerteamene og spennende prosjekter som dette tror vi at vi i enda større grad klarer å legge til rette for det.

Pål sier seg enig i den påstanden. 

– Et uttrykk Bjørn ofte bruker er «i god Knytte-ånd», og det passer godt i denne sammenheng. Jeg er imponert over hvordan man i Powerteamene utfyller hverandre med kompetanse. Dette prosjektet vil nok også bidra til utvikling og mulige forretninger i framtiden. Jeg ser heller ikke bort ifra at dette kan utvikles på andre områder.  

Kjersti deler Pål og Bjørns tanker om hvordan prosjektet er med på å utvikle nettverket.

– Fordelen for nettverket er først og fremst at prosjektet i praksis viser frem at samarbeid er mulig til tross for at vi er konkurrenter. Forhåpentligvis finner vi flere prosjekter å samarbeide om. 

For Knyttes del anser jeg dette som god markedsføring og god omdømmebygging for å vise nettverkssamarbeid i praksis.  

Kjersti Kvernrød, Escala Bedriftsutvikling

Nå blir det spennende å se hvilke Knyttemedlemmer som benytter seg av muligheten, og kanskje mest av alt – resultatet av prosjektet. To be continued.

DEL SAKEN