Nettverk i nettverk?

Konkurrenter inngår oppsiktsvekkende samarbeid

2 måneder siden

Jeg tror dette kan gagne oss begge.

ONFs daglige leder ser bare positivt på samarbeidet med det som, på papiret, er som konkurrenten å regne. Både Knytte Bedriftsnettverk og Orkland Næringsforening opererer i samme marked, med lik målgruppe; næringslivet i Orkland. Målsetningen er også langt på vei den samme; legge til rette for at medlemmene skal bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. 

Likevel fokuserer ikke Ståle Vaag på mulige utfordringer, men tvert imot heller på mulighetene med et samarbeid på tvers av nettverkene.

Jeg tror vi vil utfylle hverandre på en god måte. Det å være god på samhandling handler om å utnytte hverandre sine «godfoter», og her tror jeg det kommer til å bære frukter av at vi tilhører hverandres nettverk og arrangementer. Knytte blir bedre kjent med næringslivet i Orkland, og ONF blir bedre kjent med medlemmene av Knytte. 

4 3 Stale Vaag
Ståle Vaag, daglig leder i Orkland Næringsforening

Komplementerende variasjon

En forutsetning for samarbeidet er at begge parter ser på det som uproblematisk og gjennomførbart for næringslivet å være medlem i begge leirer. Dette med utgangspunkt i både prisbildet og gjennomføring av de respektive nettverkenes arrangementer.

Ja definitivt. ONF har jo i dag flere medlemsbedrifter som også er medlem av Knytte, så det er uproblematisk slik jeg ser det, forklarer Vaag. Men klart, det fordrer at vi er gode på å dele informasjon og at aktivitetene deles slik at det blir minst mulig kollisjoner. Dette til det beste for våre felles medlemmer. 

– Jeg ser også for meg at vi av og til kan kjøre arrangementer sammen.

Ståle Vaag, ONF

Les også: «Knytte med rekordfart i Orkland!»

Knyttes daglige leder Bjørn Kottum er helt enig med sin nye samarbeidspartner, og legger til at arrangementene også er komplementære.

Måten vi i Knytte og ONF gjennomfører våre arrangementer er jo veldig ulik, og det tror jeg er en stor fordel. Der de satser mer på frokost – og medlemsmøter på dagtid, så har vi som regel med oss medlemmene ut i fysisk aktivitet på ettermiddag.

4 3 Blid gjeng
Blid gjeng: fra venstre Knut Ole Laksøyen, Ståle Vaag og Bjørn Kottum

Knyttes primære Salgs – og Medlemsansvarlig i Orkland Knut Ole Laksøyen har stor tro på begge parters utbytte av samarbeidet, og ikke minst utbyttet for nettverkenes felles medlemmer. 

Jeg tror at de som er med oss begge vil effektivt utvide forretningsnettverket sitt i Orkland, og garantert også godt utover Orkland. Også får man en god miks av faglig og helsemessig utbytte. Du får opplevd mye forskjellig, og du får impulser fra mye forskjellige folk på forskjellige arenaer.

Interessert i å utvide ditt forretningsnettverk i Orkland?

Kontakt Knut Ole i Knytte og Ståle Vaag i ONF.

DEL SAKEN