I aktivitet knyttes verdifulle relasjoner

Da vi var barn knyttet vi relasjoner gjennom lek og aktivitet – hvorfor slutte med det når vi er blitt voksne?

Jeg ser for meg at jeg lettere blir kjent med alle i nettverket på slike arenaer enn i baren på et utested i byen

Jeg synes det er befriende og skal møte på nettverkssamling og kunne kjøre hjem

Hvorfor er det ingen som har kommet på dette før? Selvfølgelig vil vi bli med på dette

Dette er Knytte

Det ligger i navnet.

Vår visjon er å knytte mennesker sammen og få de til å knytte verdifulle relasjoner. Gjennom fysisk aktivitet og deling av gode opplevelser.

Dette er utgangspunktet for våre to konsepter Knytte Bedriftsnettverk og Knytte Aktiv.

 

Knytte Bedriftsnettverk
Knytte Bedriftsnettverk er et uformelt møtested for bedrifter, hvor helse, lek og aktivitet står i fokus. I tråd med FNs bærekraftsmål (3) om god helse og livskvalitet er alle våre arrangementer basert på fysisk aktivitet. Våre møteplasser er i skiløypa, i bokseringen, på Zumba, i marka eller andre egnede steder for aktivitet og bevegelse. Alle aktiviteter tilpasses slik at alle kan være med – uansett fysisk utgangspunkt og ferdighetsnivå.

Vi er opptatt av at bedriftene skal bli kjent med hverandre, men enda viktigere; at menneskene i de ulike bedriftene skal bli kjent med hverandre.

Vi har nemlig stor tro på at det er nøkkelen til å knytte sterke relasjoner, som igjen fører til salg og kompetanseutvikling. Ved uformelle møtesteder som dette ser vi at relasjonene knyttes lettere og blir sterkere.

Knytte Aktiv
Her skreddersyr vi arrangement for din bedrift etter ønske og behov, med helse og aktivitet i fokus. Vi tilbyr noe annet enn den tradisjonelle sommerfesten, julebordet, ansattesamlinger og kundearrangement. Vi tar dere med inn i bokseringen, ut i skiløypa, på turer i skog og mark, til trivsel rundt leirbålet med grilling og bålkaffe. Utgangspunkt for all aktivitet er gode opplevelser og trivsel på arbeidsplassen.

Digital møteplass
I Coronatiden har vi blitt utfordret til å tenke nytt. Vi er opptatt av å opprettholde kontakten, og under pandemien har det vært utfordrende å gjennomføre aktiviteter slik vi ønsker. Derfor utviklet vi en digital møteplass, slik at våre medlemmer hele tiden kan kommunisere. Her kan medlemmene bli kjent med hverandre, spørre på tilbud, legge ut tilbud til andre medlemmer og gi tilbakemelding på kunderelasjonen de imellom. Dette gjør at lojaliteten til medlemmene om å opprettholde kontakt og bruke hverandre, blir sterkere.

Vår historie og profil
Vår historie er kort. Knytte ble etablert i Trondheim august 2020. Etter 1 ½ år med utvikling var konseptet klart til å rulles ut til bedrifter som ønsker seg et annerledes bedriftsnettverk enn det som finnes på markedet i dag. I dag har vi over 60 medlemsbedrifter i Trondheim og er i full gang med å etablere konseptet videre, med Orkland som første område.

Navnet vårt er basert på selve intensjonen med bedriftsnettverket; nemlig det å knytte verdifulle relasjoner.

Lignende kan sies om logoen. Den skal forestille mennesker, med kropper bygd opp av boomeranger. Boomerangen fungerer jo slik at du kaster den ut, og så kommer den tilbake til deg. I nettverkssammenheng symboliserer dette at medlemmene bruker hverandre. Man gir noe, og får noe tilbake.
Blåfargen i logoen representerer det forretningsmessige, businessfarge nr. 1 i logosammenheng. Den røde står for det menneskelige, de sosiale relasjonene. Vi bryr oss om hverandre. Imens den grønne er symbol på vekst og utvikling.

Ta kontakt med oss om du er nysgjerrig på hva vi driver med og hva vi kan tilby. Kanskje er dette møtestedet for deg og din bedrift? Det tror vi!