I aktivitet knyttes verdifulle relasjoner

Da vi var barn knyttet vi relasjoner gjennom lek og aktivitet – hvorfor slutte med det når vi er blitt voksne?

Da vi hørte om bedriftsnettverket Knytte, og hvordan de har utviklet en helt ny møteplass der helse og fysisk aktivitet står i fokus - så følte vi at dette vil vi være med på

Det å kunne møtes gjennom felles opplevelser, og noen ganger utenfor komfortsona - appellerer til oss

Jeg ser for meg at jeg lettere blir kjent med alle i nettverket på slike arenaer enn i baren på et utested i byen

Jeg synes det er befriende og skal møte på nettverkssamling og kunne kjøre hjem

I Knytte blir du kjent med privatpersonen. Da bygger du tillit. Og tillit skaper sterkere og mer verdifulle relasjoner.

Dette er Knytte

Det ligger i navnet.

Vår visjon er å knytte mennesker sammen og få de til å knytte verdifulle relasjoner. Gjennom fysisk aktivitet og deling av gode opplevelser.

Dette er utgangspunktet for våre to konsepter:

Knytte Bedriftsnettverk og Knytte Aktiv.

Knytte Bedriftsnettverk
I Bedriftsnettverket knytter vi bedriftER sammen.

Et tilbyr et uformelt møtested for bedrifter, hvor helse, lek og aktivitet står i sentrum. I tråd med FNs bærekraftsmål (3) om god helse og livskvalitet er alle våre arrangementer basert på fysisk aktivitet. Våre møteplasser er i skiløypa, i bokseringen, på Zumba, i marka eller andre egnede steder for aktivitet og bevegelse. Alle aktiviteter tilpasses slik at alle kan være med – uansett fysisk utgangspunkt og ferdighetsnivå.

Vi er opptatt av at de ulike bedriftene skal bli kjent med hverandre, men enda viktigere; at menneskene i bedriftene skal bli kjent med hverandre.

Vi har nemlig stor tro på at det er nøkkelen til å knytte sterke relasjoner, som igjen fører til salg og kompetanseutvikling. Ved uformelle møtesteder som dette ser vi at relasjonene knyttes lettere og blir sterkere.

Knytte Aktiv
I Aktiv knytter vi bedriftEN sammen.

Der vi i Bedriftsnettverket tar med oss forskjellige bedrifter ut i aktivitet for at de skal bygge relasjoner, gjør vi dette for enkeltbedriften i Aktiv. Vi skreddersyr aktivitetspakker for din bedrift, og sørger for at dere får gjennomført teambuilding aktiviteter utenfor arbeidsplassen.

Dere slipper å bruke tid på planlegging, organisering og gjennomføring. Vi tar oss av alt. Dere bare… møter opp.

Hva får dere igjen? Dere sparer tid, dere får gjennomført sunne og engasjerende aktiviteter, dere får fornøyde ansatte og bedre samhold, styrket bedriftskultur, økt produktivitet og dermed også økt lønnsomhet!

Ta folkehelsa på alvor og opplev effekten av å investere i dine ansatte – velg Knytte Aktiv.

Digital møteplass
I Coronatiden ble vi utfordret til å tenke nytt. Vi er opptatt av å opprettholde kontakten, og under pandemien var det utfordrende å gjennomføre aktiviteter slik vi ønsker. Derfor utviklet vi en digital møteplass, slik at våre medlemmer hele tiden kan kommunisere. Her kan medlemmene bli bedre kjent, enkelt spørre på tilbud, legge ut tilbud til andre medlemmer og gi tilbakemelding på kunderelasjonen de imellom. Dette gjør at lojaliteten til medlemmene om å opprettholde kontakt og bruke hverandre, blir sterkere.

Her finner du oss
Hovedkontoret vårt ligger på Flatåsen i Trondheim. I tillegg til Trondheimsavdelingen har vi egne nettverk i Orkland og i Værnesregionen.

Og vi planlegger å åpne enda flere. Dersom du har lyst til å representere Knytte i ditt område, eller kjenner noen som er egnet for rollen som lokal ambassadør – ta kontakt med oss for en prat.

Vår historie og profil
Vår historie er kort. Knytte ble etablert i Trondheim august 2020. Etter 1 ½ år med utvikling var konseptet klart til å rulles ut til bedrifter som ønsker seg et annerledes bedriftsnettverk enn det som finnes på markedet i dag. I dag har vi nærmere 80 medlemsbedrifter i Trondheim, 25 i Orkland og 20 i Værnesregionen.

Navnet vårt er basert på selve intensjonen med bedriftsnettverket; nemlig det å knytte verdifulle relasjoner.

Lignende kan sies om logoen. Den skal forestille mennesker, med kropper bygd opp av boomeranger. Boomerangen fungerer jo slik at du kaster den ut, og så kommer den tilbake til deg. I nettverkssammenheng symboliserer dette at medlemmene bruker hverandre. Man gir noe, og får noe tilbake.
Blåfargen i logoen representerer det forretningsmessige, businessfarge nr. 1 i logosammenheng. Den røde står for det menneskelige, de sosiale relasjonene. Vi bryr oss om hverandre. Imens den grønne er symbol på vekst og utvikling.

Ta kontakt med oss om du er nysgjerrig på hva vi driver med og hva vi kan tilby. Kanskje er Knytte løsningen for deg som vil utvide ditt forretningsnettverk, og/eller ønsker å styrke samholdet og produktiviteten i egen bedrift?

Det tror vi!